OSYLIA

OSYLIA

Circle Earrings

£110.00

OSYLIA

Circle Necklace

£120.00

OSYLIA

Fracture Circle Ring

£75.00

OSYLIA

Fracture Triangle Ring

£75.00

OSYLIA

O Luce Ring

£75.00

OSYLIA

Side Circle Ring

£80.00

OSYLIA

Solo Luce Necklace

£160.00

OSYLIA

Solo Luce Ring

£145.00

OSYLIA

Square Earrings

£110.00

OSYLIA

The O Ring

£65.00

OSYLIA

Triangle Earrings

£110.00

OSYLIA

Triangle Necklace

£120.00